UA-54762838-1

7. 12. 2017

Zveme Vás na schůzi ZO SZ Nepomuk, která proběhne v neděli 10.12.2017 od 16:45 v kavárně na Zelenohorské poště v Nepomuku.
Návrh programu:
1) Úvod, schválení programu, volba pracovních orgánů
2) Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk
3) Další témata z programu XX. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk
4) Komunální volby 2018
5) Různé

Předpokládaná doba jednání 80 min.

 

Za nepomucké Zelené

Pavel Kroupa, spolupředseda ZO

Výsledky voleb

Facebook