UA-54762838-1

1. 8. 2016

Zveme všechny členy, příznivce, sympatizanty, občany na členskou schůzi ZO SZ Nepomuk, která se bude konat v úterý 9.8.2016 od 18.00h v kavárně (klubovně) na Zelenohorské poště.

Navržený program jednání:

1) Změna v zastupitelstvu
2) Příprava krajských voleb
3) Různé

Radka Hronková
předsedkyně ZO SZ Nepomuk