UA-54762838-1

 

Usnesení: schváleno: aktuální: splněno:
       
       
Za průběh akce (Dětské odpoledne s KPPK – 29.9.2016) je zodpovědná předsedkyně R. Hronková 20.09.2016 ne ano
ZO Nepomuk považuje za nutné vyzvat místní spolky a pořadatele kulturních akcí, aby se vyjádřili k návrhu nové vyhlášky o nočním klidu. Jejich požadavky by měly být zapracovány do znění vyhlášky. 09.08.2016 ne ano
Karel Baroch byl zvolen revizorem ZO SZ Nepomuk. 30.06.2016 ano
Jana Barochová byla zvolena pokladní ZO SZ Nepomuk. 30.06.2016 ano
Radka Hronková byla zvolena předsedkyní ZO SZ Nepomuk. 30.06.2016 ano
ZO SZ Nepomuk schvaluje trojstrannou koaliční dohodu s hnutím ANO 2011 a SNK-ED –Sdružením nezávislých pro Nepomuk, jejímž obsahem je ustanovení nové městské rady ve složení ANO (starosta+radní), SZ (místostarosta+radní) a SNK-ED (radní) a otevřená spolupráce v orgánech městské samosprávy. ZO SZ Nepomuk pověřuje zvolené zastupitele za SZ uzavřením této dohody. 16.10.2014 ano ano
ZO SZ Nepomuk pověřuje Pavla Kroupu, Zdeňka Boušeho a Markétu Duchoslavovou vedením jednání o možné koalici se zástupci stran zvolených do městského zastupitelstva. 12.10.2014 ne ano
ZO SZ Nepomuk schvaluje volební program „Zelená pro Nepomuk“. 01.10.2014 ano bude plněno v průběhu vol. období 2014 – 2018
ZO SZ Nepomuk schvaluje podání žádosti s názvem „Zelená pro Nepomuk“ ve výši 20.000,- do III. kola grantového programu SZ a pověřuje předsedu ZO Stanislava Vaníka zastupováním ZO v této věci. 23.07.2013 ne ano
ZO SZ Nepomuk ustanovuje volebním zmocněncem pro komunální volby v Nepomuku Stanislava Vaníka. 23.07.2013 ne
ZO SZ Nepomuk schvaluje kandidátní listinu „Zelená pro Nepomuk“ pro komunální volby v Nepomuku. 23.07.2013 ne
Daniel Mareška byl zvolen revizorem ZO SZ Nepomuk. 28.05.2014 ano
Jana Barochová byla zvolena pokladní ZO SZ Nepomuk. 28.05.2014 ano
Stanislav Vaník byl zvolen předsedou ZO SZ Nepomuk. 28.05.2014 ano
ZO Nepomuk pověřuje Jakuba Kurce napsáním článku do Nepomuckých novin, v němž by upozornil na výše zmíněné nedostatky (úklid ve městě vs. prořezávka zeleně na cizích pozemcích). 04.03.2014 ne ano (v rámci pozvánky na CUTW)
ZO Nepomuk pověřuje Pavla Kroupu podáním připomínek k návrhu Integrovaného dopravního systému Nepomucko-Blovicko, které budou akcentovat programové priority kandidátky Zelená pro Nepomuk. 04.03.2014 ne ano
Letošní úklidová akce Clean Up the World se uskuteční v sobotu 12. dubna 2014od 13:00. Likvidaci nasbíraného odpadu zajistí na své náklady ZO SZ Nepomuk. ZO SZ Nepomuk pověřuje Pavla Kroupu vydáním pozvánky na akci v místních médiích a organizací akce. 04.03.2014 ne ano
ZO Nepomuk schvaluje rozpočet na rok 2014. 04.03.2014 ano
ZO Nepomuk nominuje na kandidátku SZ do Evropského parlamentu Tomáše Hirta. 04.03.2014 ne
ZO Nepomuk nesouhlasí s výstavbou nového marketu Norma v lokalitě pod hřbitovem. 07.06.2013 ano ano (schváleno zastupitelstvem)
Úklidová akce Clean Up se bude konat 6.4. 2013 od 13 h. ZO SZ Nepomuk pověřuje Pavla Kroupu přípravou a organizací akce. 17.03.2013 ne ano
ZO SZ Nepomuk pověřuje předsedu a zastupitele jednáními s nestraníky – potenciálními kandidáty do komunálních voleb 2014 za Stranu zelených. 17.03.2013 ne ano
ZO SZ Nepomuk pověřuje předsedu, aby oslovil členy a příznivce, zda-li nemají zájem o práci v komisi pro občanské záležitosti. 17.03.2013 ne ano
ZO SZ Nepomuk podporuje, aby přípravě územního plánu se věnoval dostatečný čas a péče, aby byla v maximální míře zapojena veřejnost, a aby výběr zpracovatele byl uskutečněn formou veřejné architektonické soutěže. 17.03.2013 ano předneseno zastupitelstvu
Jiří Koreš byl nominován ZO SZ Nepomuk jako kandidát na lídra kandidátky SZ do krajských voleb. 21.06.2012 ne ano
ZO SZ Nepomuk byly nominovány na kandidátku SZ do krajských voleb tyto osoby: Jiří Koreš, Roman Černík, Lucie Moravcová, Václav Rais, Petr Moravec, Tereza Karbanová, Jan Šašek, Tomáš Popp, Ladislav Nový, Alois Mach, Tomáš Pruner, Pavel Vlach, Petr Vaněk, Petr Šimon, Ondřej Fábera, Věra Burdová, František Řezáč a Pavel Kroupa. 21.06.2012 ne ano
ZO SZ Nepomuk konstatuje, že důvodové zprávy přikládané k návrhům
jednotlivých usnesení zastupitelstva jsou stále velmi často neúplné a neumožňují
proto odpovědné a informované rozhodování o obecních záležitostech.
21.06.2012 ano předneseno zastupitelstvu a KV
„ZO SZ Nepomuk schvaluje směrnici e-mailového rozesílače nepomuklist@
zeleni.cz (plné znění v příloze)“
21.06.2012 ne ano
„ZO SZ Nepomuk jmenuje administrátory e-mailového rozesílače nepomuk-list@
zeleni.cz Stanislava Vaníka a Pavla Kroupu.“
21.06.2012 ne ano
ZO SZ Nepomuk požaduje aby zhotovení nového územního plánu města předcházela důkladná veřejná debata. 16.04.2012 ano předneseno zastupitelstvu
ZO SZ Nepomuk požaduje zveřejňování pozvánek na schůze a akce ZO v Nika-TV a pověřuje předsedu ZO jednáním v této věci. 16.04.2012 ano ano
Jana Barochová byla zvolena pokladní ZO SZ Nepomuk. 16.04.2012 ne
Stanislav Vaník byl zvolen předsedou ZO SZ Nepomuk. 16.04.2012 ne
ZO SZ Nepomuk schvaluje rozpočet na rok 2012. 18.12.2011 ne
ZO SZ Nepomuk bere na vědomí předložené vyúčtování za rok 2011. 18.12.2011 ne
ZO SZ Nepomuk podporuje předloženou alternativní variantu řešení kruhového objezdu u Sokolovny zpracovanou P. Kroupou a S. Vaníkem a odmítá návrh předložený vedením města. 11.11.2011 ne ano – předloženo zastupitelstvu (neschváleno)
ZO SZ Nepomuk podporuje návrh zelených zastupitelů města Nepomuk na
plošný zákaz výherních a hracích automatů na území města.
11.11.2011 ano ano (schváleno zastupitelstvem)
ZO SZ Nepomuk navrhuje rozdělení zítřejšího jednání zastupitelstva do dvou, aby
bylo dostatek času na diskuzi k jednotlivým bodům.
22.06.2011 ne ano (neschváleno zastupitelstvem)
ZO SZ Nepomuk navrhuje prodloužit příměstský vlakový spoj Kozolupy-Plzeň-
Blovice až do železniční stanice Nepomuk.
22.06.2011 ne ano (navrženo, schváleno zastupitelstvem, odmítnuto krajem)
ZO SZ Nepomuk vítá rozhodnutí ústavního soudu ve věci loterijních videoterminálů. Budeme prosazovat výraznou regulaci hracích automatů v našem městě. 22.06.2011 ano ano
ZO SZ Nepomuk vyzývá své členy, kteří nebyli přítomni na dnešní schůzi, aby
neprodleně zaplatili členský příspěvek na rok 2011 přímo na účet Hlavní kanceláře
SZ.
29.03.2011 ne ano
ZO SZ Nepomuk vyzývá HK,aby v souladu s HŘ ukončila členství členů ZO
Nepomuk, kteří dodnes nezaplatili členské příspěvky za rok 2010 (Lada Kriegová,
Milan Trhlík, Karla Vlasáková).
29.03.2011 ne ano
ZO SZ Nepomuk navrhuje RKO vzájemné odpuštění všech pohledávek a závazků
(5.450,- vs. 500,- ve prospěch ZO Nepomuk).
29.03.2011 ne ano
ZO SZ Nepomuk podává podnět, aby součástí novely stanov byl zákaz kumulace
více stranických funkcí jednou osobou.
29.03.2011 ne částečně
ZO SZ Nepomuk podává podnět, aby do stanov byla zařazena
neakceptovatelnost souběhu více veřejných funkcí vzešlých ze všeobecných voleb
zastávaných současně jedním členem SZ (viz např. stanovy belgických zelených).
29.03.2011 ne částečně
ZO SZ Nepomuk podává podnět pracovní skupině pro novelizaci stanov, jehož
obsahem je: Zrušení institutu předsedy na všech stranických úrovních a jeho
nahrazení „mluvčími“ (či jiným zcela neautoritářským synonymem), o jejichž počtu
by rozhodoval daný orgán, přičemž by měla být zastoupena obě pohlaví (tj. 2 a
více mluvčích) . Kompetence „mluvčích“ by byly prakticky shodné s kompetencemi
dnešního předsedy a jednali by ve vzájemné součinnosti.
29.03.2011 ne ne
ZO SZ Nepomuk pověřuje svého člena Pavla Kroupu jednáním s s pracovní
skupinou pro novelizaci stanov ve věci výše přijatých podnětů.
29.03.2011 ne ano
Letošní Clean Up the World proběhne 16.4. od 13 hodin v tradičních lokalitách.
V rámci přípravy provedou uvedené osoby ještě tyto aktivity: Věra Trhlíková –
osloví další spolky a firmy; Zdeněk Bouše – sežene sladkosti pro děti účastnící se
akce; Pavel Kroupa – projedná možnost otevření hostince na Knárovce již od 13-ti
hodin.
29.03.2011 ne ano
ZO Nepomuk doporučuje HK hledat banku s výhodnějšími podmínkami vedení
transparentního účtu.
29.03.2011 ne  
ZO SZ Nepomuk naprosto nesouhlasí s ukončením plnohodnotného vaření obědů
ve školní jídelně.
24.01.2011 ne ano
Zelené čtvrtky, tj. neformální diskuzní setkání občanů s členy SZ, zelenými
zastupiteli, členy komise a výborů, budou probíhat počínaje březnem 2011 každý
první čtvrtek v měsíci od 19 hodin v restauraci U Zeleného stromu.
24.01.2011 ne ano do r. 2012, pak zrušeno pro malou účast občanů
ZO Nepomuk nominuje Jana Cinu na předsedu KO SZ Plzeňského kraje 05.12.2010 ne ano
ZO Nepomuk nominuje do RKO Jiřího Koreše a Daniela Marešku. 05.12.2010 ne ano
ZO Nepomuk nominuje do KRK Tomáše Chouně a Stanislava Vaníka. 05.12.2010 ne ano
Nepomučtí zelení vyjadřují údiv nad průběhem i závěrem povolebních jednání.
Vzhledem k výsledku komunálních voleb jsme se domnívali, že se uskuteční otevřená
diskuze mezi všemi zastupiteli o novém vedení našeho města.
03.11.2010 ne
Zastupitelé za SZ nepodpoří kandidaturu paní Aleny Marušincové na pozici
místostarostky. Přijde nám zvláštní, aby při daném složení zastupitelstva byla tato
funkce obsazena členkou strany, z níž má vzejít i nový starosta. Paní Marušincová se
navíc do zastupitelstva dostala až díky odstoupení úspěšnějšího kandidáta. Její
aspirace na druhý nejvyšší post ve vedení města se nám z tohoto důvodu jeví jako
obcházení vůle voličů.
03.11.2010 ne ano
Vyrovnané složení nového zastupitelstva vybízí, dle našeho názoru, ke hledání
širšího konsenzu mezi stranami. Nemůžeme proto podpořit kandidáty současné
koalice, zvlášť když se opírají o křehkou většinu jednoho komunistického hlasu.
03.11.2010 ne
ZO SZ Nepomuk odsuzuje chování delegátů, kteří svým bezdůvodným odchodem
zablokovali jednání poslední krajské konference.
03.11.2010 ne
ZO SZ Nepomuk doporučuje svolat příští krajskou konferenci na neutrální půdu –
do krajské kanceláře v Plzni, a to dle tradičního klíče 1:3.
03.11.2010 ne částečně
ZO SZ Nepomuk pověřuje své zastupitele k jednání se zvolenými zástupci ostatních stran a sdružení o povolební spolupráci, programových i personálních otázkách a dohodnutí společného postupu při další činnosti v městském zastupitelstvu. 17.10.2010 ne ano
Volebním manažerem komunální kampaně 2010 byl zvolen Pavel Kroupa. 09.09.2010 ne
Revizorem ZO Nepomuk byl zvolen Daniel Mareška. 09.09.2010 ne
ZO Nepomuk schvaluje volební program Zelená pro Nepomuk. 09.09.2010 ne
ZO SZ Nepomuk schvaluje název kandidátky pro komunální volby 2010 „Zelená pro Nepomuk, sdružení politické strany Strana zelených a nezávislých kandidátů“ 04.08.2010 ne ano
Členská schůze ZO SZ Nepomuk schvaluje název kandidátky pro komunální volby 2010 „Zelená pro Nepomuk, sdružení politické strany Strana zelených a nezávislých kandidátů“. 04.08.2010 ne ano
Členská schůze ZO SZ Nepomuk schvaluje kandidátku pro volby do zastupitelstva města Nepomuk konané ve dnech 15. a 16. října 2010. 04.08.2010 ne
Volebním zmocněncem pro komunální volby 2010 byl zvolen Stanislav Vaník. 04.08.2010 ne
Revizorem ZO Nepomuk byl zvolen Tomáš Chouň. 04.08.2010 ne rezignace 9.9.2010
ZO Nepomuk vyzývá úřadujícího předsedu KO SZ PK Jana Cinu, aby v nejbližším vhodném termínu svolal RKO, která stanoví klíč a termín KK. 04.08.2010 ne ano
ZO Nepomuk považuje vhledem k situaci v KO za žádoucí, aby KK byla volební a konala se v nejkratším možném termínu. 04.08.2010 ne
ZO Nepomuk vyzývá předsedu KO SZ PK Lubomíra Bardzáka, aby neprodleně podal
vysvětlení, co se stalo s příspěvkem na činnost ZO Nepomuk v r. 2010, který byl vyzvednutý
29.3.2010 z pokladny KO a dodnes nebyl předán pokladní ZO Nepomuk.
03.06.2010 ne
ZO Nepomuk vyzývá všechny členy RKO a KRK aby přijali svou odpovědnost za výsledek
parlamentních voleb a dali na nejbližší KK PK k dispozici své funkce.
03.06.2010 ne ano
V rámci úsporných opatření nebude ZO Nepomuk proplácet cestovní výdaje svým členům. 03.06.2010 ne
Předsedkyní ZO Nepomuk byla zvolena Věra Trhlíková (Burdová). 05.04.2010 ne zánik funkce – 25.2.2012 – zvolena členkou KRK
Místopředsedou ZO Nepomuk byl zvolen Jan Cina. 05.04.2010 ne zánik funkce 7.6.2010 – přestup do ZO Kasejovice
Pokladní ZO Nepomuk byla zvolena Jana Barochová. 05.04.2010 ne 16.4.2012 – vypršení dvouletého mandátu
Revizorkou ZO Nepomuk byla zvolena Hana Barčová. 05.04.2010 ne zánik funkce 7.6.2010 – přestup do ZO Kasejovice
Akce „Clean Up The World“se bude konat 17.4.2010 – sraz „Na Knárovce“ od 13:00 hodin
– akci pořádá ZO SZ Nepomuk ve spolupráci s o.s. Nepal
– náklady na akci budou uhrazeny z prostredku ZO SZ Nepomuk – ZO Nepomuk se pokusí
sehnat na tuto akci příspevek od KO SZ Plzeňského kraje
– pytle na odpadky, popr. propagační předmety zajistí Pavel Kroupa u „ČSOP“
05.04.2010 ne ano
ZO Nepomuk bude pořádat neformální setkání s občany pravidelně každý
1. čtvrtek v mesíci – pracovní název Zelené čtvrtky
21.01.2010 ne ano
ZO Nepomuk poveřuje Pavla Kroupu a Věru Trhlíkovou přípravou
kandidátky do komunálních voleb v Nepomuku, Tomáše Chouně přípravou kandidátky do
komunálních voleb ve Vrčeni, Jana Cinu přípravou kandidátky do komunálních voleb
v Kasejovicích, Libora Fausta přípravou kandidátky do komunálních voleb v Plánici.
21.01.2010 ne ano
ZO Nepomuk doporučuje svým delegátům, aby podali návrh
na vložení bodu do bloku C programu sjezdu: Dovolba členů Republikové rady.
23.11.2009 ne
ZO Nepomuk považuje většinu návrhů na změnu stanov
předložených předsednictvem za cestu k omezení demokracie ve SZ.
23.11.2009 ne
ZO SZ Nepomuk podporuje smysluplnou výstavbu obchvatů, ale v případě uvedeného
projektu navrhuje jeho zásadní přepracování. Upřednostňujeme rekonstrukci stávající
komunikace místo megalomanské novostavby.
18.10.2009 ne podány připomínky
Pokladníkem ZO Nepomuk byl zvolen Pavel Kroupa. 26.09.2009 ne rezignace 5.4.2010
ZO Nepomuk zajistí výstavu „ Zachranme stromy – o.s. Arnika“ v prostorách prujezdu
„Panského domu“ na nám. v Nepomuku.
09.09.2009 ne ano

 

Výsledky voleb

Facebook