UA-54762838-1

17. 9. 2014

Před více než rokem rozvířil veřejné mínění v Nepomuku záměr obchodního řetězce Norma postavit novou prodejnu. Nový objekt měl vyrůst v nevelké vzdálenosti od  toho stávajícího, a to v lokalitě pod hřbitovem. Plán na výstavbu rozměrné diskontní prodejny v těsné blízkosti hřbitova považovala nemalá část místních za velice nešťastný. Nejen kvůli narušení okolí pietního místa, zbytečnosti výstavby nové Normy, zvlášť když stávající prodejna měla zůstat nevyužita, ale především kvůli zničení unikátního výhledu, který je na město od hřbitova. Jde o pohled, který se objevuje na mnoha vyobrazeních Nepomuka, ať již jde o plátna A. Němejce, A. Mánese nebo množství pohlednic. Nepomučtí si tento výhled nechtěli nechat zničit. Brzy vznikla petice. “Svůj odpor k plánované výstavbě potvrdilo vlastnoručním podpisem přes třista občanů,” komentuje její výsledek mluvčí petičního výboru Luboš Nocar.  Nesouhlas vyjádřilo nakonec i městské zastupitelstvo. O jiné nabízené lokality, jako například u benzínové stanice Pyramida, nejevila Norma zájem. Tím vše na jistou dobu utichlo.

13. března tohoto roku přišli zástupci Normy opět na jednání městského zastupitelstva se žádostí, aby zastupitelé své rozhodnotí přehodnotili. Přestože Norma nabízela, že zafinancuje kruhový objezd pod hřbitovem, zastupitelé se nenechali uplatit a trvali dále na původním rozhodnutí. Proti návrhu Normy bylo 11 zastupitelů, jeden (starosta Václav Kovář) se zdržel. Vypadalo to, že Norma zůstane v původním objektu, což by bylo vlastně ideální řešení.

Bohužel měl německý koncern v záloze ještě další plán. Obec Klášter připravovala nový územní plán , v němž měla vymezenou lokalitu Z9 – Pod Borkem – jako místo pro občanskou vybavenost. Jinými slovy: na poli mezi starou benzínkou a Borkem by mohl vyrůst nějaký ten supermarket. Co na tom, že lokalita se nachází za posledními nepomuckými domky, katastrálně už je v Klášteře, takže o ní rozhoduje klášterské zastupitelstvo a nepomucký stavební úřad. Místní spolky, architekti i památkáři od začátku upozorňovali, že jde o obdobně nevhodnou lokalitu jako pod hřbitovem. Příliš objemná zástavba může narušit výhled na město z hlavní příjezdové komunikace od Plzně. Dokonce i městské zastupitelstvo požadovalo, aby byl na tuto lokalitu zpracován regulační plán. Marně. Vedení obce Klášter si prosazovalo stále svou a nepomohla ani námitka podepsaná více než 10% klášterských občanů podaná na nepomucký stavební úřad.

“Domnívali jsme se, že stavební úřad bude nestranný a vyhodnotí naše připomínky jako opodstatněné. Bohužel, požadavek na regulační plán a omezení velikosti plánované prodejny, tedy prakticky shodné požadavky, které měli nepomučtí zastupitelé i další subjekty, se do návrhu nového územního plánu nedostaly,“ komentuje výsledek jejich snažení pověřený zástupce veřejnosti, klášterský občan a předseda ZO SZ v Nepomuku Stanislav Vaník. “Podoba budoucí výstavby má vycházet z jakési územní studie, což je ale víceméně pouhá formalita. Obáváme se, že možností zabránit výstavbě nové haly firmy Norma na tomto nešťastném místě už není mnoho. Přesto neskládáme ruce do klína a uděláme vše, co je ještě možné, aby k ní nedošlo,” dodává.

Je tedy otázkou, jak to s novou Normou dopadne. Pod hřbitovem snad nebude. Pod Borkem možná. Pokud by zvítězil zdravý rozum a estetické cítění nad ziskuchtivostí, zůstala by nepochybně tam, kde je. Bohužel nežijeme v pohádce.

Výsledky voleb

Facebook