UA-54762838-1

 

 • Zrušení městské policie
 • Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Na Vinici
 • Kvalitní veřejná doprava – nové autobusové zastávky, zachování a doplnění počtu autobusových i vlakových spojů
 • Bezpečnější silnice, odvedení nákladních automobilů z města
 • Návrat k realizaci záměrů dle územní studie Pod Vinicí (důstojný přístup ke škole a parkování, městské koupaliště, in-line dráha, park atd.)
 • Péče o veřejnou zeleň a krajinu, výsadba stromů, obnova starých polních cest, a to zejména jako turistických tras a cyklostezek
 • Otevřenost městské samosprávy, respekt vůči občanům, veřejná projednávání všech investičních záměrů, digitalizace městského úřadu
 • Podpora činnosti místních spolků a široká nabídka volnočasových aktivit (nejen) pro děti
 • Oživení náměstí, udržení a vznik nových obchodů a služeb na náměstí a v okolí
 • Příprava postupné rekonstrukce náměstí, zachování a obnova historických hodnot a unikátního rázu centra města
 • Zachování a další rozvoj kulturní nabídky v našem městě, aktivní využívání historických fenoménů spjatých s Nepomukem pro rozvoj cestovního ruchu

Facebook