UA-54762838-1

(*1985)

Studovala na dobříšském gymnáziu a poté na archeologii Filozofické fakultě UK v Praze. Magisterské studium nedokončila, protože se nemohla věnovat tématu, které jí dávalo v tomto oboru největší smysl, a to, jak prezentovat archeologii veřejnosti, jak problematiku veřejnosti co nejlépe osvětlovat, tak, aby chápala nutnost archeologických opatření a aby si vážila našeho kulturního dědictví.
Do místního kraje se přestěhovala v roce 2013 po zevrubné rešerši místní nabídky služeb a kulturního vyžití. Rozhodujícím faktorem bylo především dobré spojení na Plzeň a existence množství volnočasových aktivit, zejména pak centra Fénix.
V roce 2016 začala pořádat Férové snídaně a účastnit se veřejných jednání, především ke strategickému plánování. Navázala také spolupráci s Fénixem jako lektorka a nabídla své zkušenosti k jeho dalšímu rozvoji.
Přímo v Nepomuku bydlí od letošního roku, protože si město oblíbila a jeho „nedostatky“ vnímá jako výzvy a možnosti ke zlepšení.
Má čtyřletou dceru a je rozvedená. Ve volném čase ráda cestuje a navštěvuje seberozvojové akce, ale nové projekty a nápady si zapisuje téměř kontinuálně.

 

Ráda bych přispěla k většímu zapojení obyvatel do chodu města – přijde mi například škoda, že o různá jednání k tak důležitému dokumentu, jako je strategický plán rozvoje města, byl ze strany veřejnosti často dost malý zájem. Nelíbí se mi, že je stále populárnější si stěžovat, raději než s tím něco dělat. Moje zkušenost je taková, že je nutné převzít zodpověnost za vlastní život a nečekat, že ho vylepší vnější okolnosti (město, radnice, stát …).

Věřím, že je možné podpořit aktivitu nejen dospělých, ale i mládeže třeba právě díky místnímu volnočasovému centru, které si může dovolit nabízet aktivity na různorodá témata, může třeba i pomáhat místním spolkům. Oslovuje mne také propojování generací, především seniorů a dětí. I tady ale platí, že se může se svým námětem zapojit kdokoliv, kdo má nadšení, jasnou vizi a schopnosti předávat své zkušenosti dál.

Pojďme společně vytvářet zdravou místní komunitu!

Výsledky voleb

Facebook