UA-54762838-1

19. 9. 2014

Blíží se komunální volby a brzy zaplaví naše poštovní schránky letáky s všemožnými sliby, jak posunout naše město blíže k zářným zítřkům. Před čtyřmi lety zabodovala dvě uskupení, která volala po větší informovanosti občanů, zprůhlednění financování města a dalších opatřeních vedoucích k transparentnější správě věcí veřejných. Když zástupci těchto dvou stran usedli spolu s koaliční KSČM v městské radě, měli celé volební období k naplnění svých slibů.

Jaká je ale realita? Je dnes radnice skutečně otevřenější vůči občanům?

Ihned po volbách začaly být vysílány videozáznamy z jednání městského zastupitelstva. Na internetu lze najít úplné zápisy z těchto jednání, včetně údajů, jak každý zastupitel hlasoval. Byl schválen také nový jednací řád, který – světe div se – dává konečně občanům možnost účastnit se rozprav k jednotlivým projenávaným bodům a nikoliv pouze závěrečné “diskuze”, jak tomu bylo v předchozích letech. Tyto změny k lepšímu ale nenavrhovala vítězná koalice. Přišli s nimi zelení a podařilo se jim je prosadit.

Další pokusy o větší otevřenost vůči veřejnosti už bohužel neprošly a kontrolní výbor bombardoval radu žádostmi o vyšší informovanost vcelku marně. Zápisy z městské rady se dnes neposílají ani zastupitelům. Podklady k jednání zastupitelstva sice ano, ale v poslední den daný jednacím řádem, a to ještě často zdaleka ne všechny. Některé se objeví teprve na zasedání v bodě “Různé”. Proč se tyto podklady pro veřejné (!) zasedání nezveřejňují v dostatečném přestihu na internetu?

 

Další otázkou je diskuzní fórum na internetových stránkách města. Je snad jeho zrušení v souladu s lepší komunikací města s občany? Argumenty o nevhodnosti vulgárních příspěvků anonymních diskutérů na oficiálních stránkách města jsou jistě opodstatněné, vyváží však zánik rychlého, svobodného a naprosto otevřeného komunikačního kanálu mezi radnicí a občany? Zlé jazyky mohou tvrdit, že nějaké to sprosté slovo bylo pouhou záminkou pro zrušení nepohodlné diskuze. Ať tak či onak, krok k větší otevřenosti městské samosprávy vůči občanům to nebyl.

 

Skutečností se stala, i když ne vždy a spíše jen formálně, alespoň účast veřejnosti při přípravě investičních akcí. Například záměry na zřízení kruhových křižovatek a rekonstrukci Nádražní ulice byly projednávány i s občany. Zřejmě se ale dobrá myšlenka při realizaci kdesi zadrhla, což dokládají právě tyto stavby.

 

Lidé kandidující za volební stranu Zelená pro Nepomuk usilují o to, aby co nejširší účast veřejnosti na rozhodování, transparentnost samosprávy a městského úřadu i otevřenost vůči občanům nebyly jen prázdnými frázemi. Důkazem jsou kroky, které zelení učinili v uplynulých čtyřech letech jako členové zastupitelstva a jeho výborů. Chceme, aby záležitosti jako zveřejňování všech podkladů k jednání, zápisů, ale i smluv a faktur, byly naprosto běžnou praxí. Komunitní plánování by mělo být skutečnou diskuzí mezi obyvateli dané lokality a odborníky na výstavbu a urbanismus, z níž vzejde nejlepší možné řešení, nikoliv jen formální procedurou, za kterou se získá více bodů v dotačním řízení. Komise by měly fungovat jako skutečně odborné poradní orgány rady města, nikoli jen jako jakési odkladiště přebytečných (ne)straníků. Nic nebrání tomu, aby byl na internetu detailní, tedy rozklikávací, městský rozpočet – třeba až do poslední propisky.

Radnice tady může být opravdu pro občany. Stačí jen vybrat ty správné lidi, kteří ji budou řídit. Přejeme Vám šťastnou ruku!

Výsledky voleb

Facebook