UA-54762838-1

14. 3. 2017

Srdečně zveme všechny členy a příznivce Zelených i širokou veřejnost na

členskou schůzi ZO Z Nepomuk,

která se bude konat v Kavárně na Zelenohorské poště dne 14.3.2017 od 17.h.

Program:

1) Úvod
2) Volba pracovních orgánů
3) Volební program Z
4) Program zastupitelstva 23.3.2017
5) Clean up the World
6) Přijímání nových členů
7) Různé

Radka Hronková
předsedkyně ZO Z Nepomuk

Výsledky voleb

Facebook