UA-54762838-1

8. 11. 2017

Zveme Vás na schůzi ZO SZ Nepomuk, která proběhne dne 19.11.2017 od 16.h v kavárně na Zelenohorské poště Nepomuk.

Návrh programu:
1) Úvod
2) Volba pracovních orgánů

3) Přijímání nových členů
4) Parlamentní volby 2017
5) Rezignace předsedkyně ZO
6) Volba předsedy/předsedkyně/spolupředsedů ZO

7) Volba delegátů na KK
8) Komunální volby 2018

9) Různé

 

Dětský koutek a občerstvení zajištěno.

 

Za všechny nepomucké zelené se na viděnou těší

Radka Hronková, předsedkyně ZO

Výsledky voleb

Facebook