UA-54762838-1

10. 9. 2016

Zveme všechny členy, příznivce, sympatizanty, občany na členskou schůzi ZO SZ Nepomuk, která se bude konat v úterý 9.8.2016 od 20.00h v kavárně (klubovně) na Zelenohorské poště.

Návrh programu:
1) Úvod
2) Program zastupitelstva
3) Předvolební kampaň
4) Krajské volby
5) Volba delegátů KK
6) Přijímání nových členů
7) Různé

 

Radka Hronková
předsedkyně ZO SZ Nepomuk

Výsledky voleb

Facebook