UA-54762838-1

12. 11. 2018

Zveme Vás na členskou schůzi Základní organizace Strany zelených Nepomuk, která se uskuteční v pátek  16.11.2018 od 20:00 v Kavárně na Zelenohorské poště v Nepomuku (Zelenohorská 76).

Návrh programu jednání:

1) Zahájení, pracovní orgány

2) Zhodnocení výsledku komunálních voleb

3) Volba spolupředsedsedy/spolupředsedkyně ZO

4) Volba delegátů na krajskou konferenci

5) Různé

6) Závěr

Předpokládaná délka jednání 90 minut.

 

Pavel Kroupa
spolupředseda ZO SZ Nepomuk

 

Výsledky voleb

Facebook