UA-54762838-1

5. 9. 2018

Zveme Vás na členskou schůzi Základní organizace Strany zelených Nepomuk, která se uskuteční ve středu 5.9.2018 od 18:00 v Kavárně na Zelenohorské poště v Nepomuku (Zelenohorská 76).

Návrh programu jednání:

1) Zahájení, pracovní orgány

2) Plnění volebního programu 2014-2018

3) Volební program „Zelená pro Nepomuk“ 2018-2022

4) Předvolební kampaň

5) Různé

6) Závěr

Předpokládaná délka jednání 120 minut.

Výsledky voleb

Facebook