UA-54762838-1

4. 1. 2016

Zveme všechny členy, příznivce a sympatizanty na výroční členskou schůzi ZO SZ Nepomuk, která by měla být takovým bilančním setkáním, co se nám za ten rok a kousek povedlo či nepovedlo na nepomucké radnici. A zároveň jistým nasměrováním k prioritám pro rok právě začínající. Účast přislíbili všichni naši radní a zastupitelé i většina členů výborů a komisí. Bude tedy o čem jednat – a hlavně s kým. Přijďte těm, kteří nás zastupují, říct do očí, co dělají dobře a co špatně. Pojďte se pobavit o tom, co by se dalo dělat líp i dozvědět se, co prostě nejde změnit …

Zveme proto co nejsrdečněji nejen členy SZ, ale i všechny lidi z kandidátky Zelená pro Nepomuk a konečně i každého dalšího, komu je naše snažení sympatické.

Udělejte si dvě hodinky času, má to cenu!

 

Datum jednání: 12. ledna 2016

Čas: 18:00

Místo: Zelenohorská pošta – čajovna

 

Návrh programu:

  1. Zahájení, volba pracovních orgánů
  2. Zprávy z rady, zastupitelstva, výborů a komisí
  3. Plnění volebního programu Zelená pro Nepomuk v r. 2015
  4. Podněty pro činnost městské samosprávy v r. 2016
  5. Různé
  6. Závěr

 

Předpokládaná délka jednání: 120 minut

Těšíme se na viděnou!

 

Výsledky voleb

Facebook