UA-54762838-1

 

  • Otevřenost městské samosprávy vůči občanům, participace, demokracie
  • Oživení náměstí, vznik nových obchodů a služeb na náměstí a v okolí
  • Další rozšiřování a zkvalitňování veřejné dopravy, autobus ke každému vlaku, nové zastávky na sídlišti …
  • Rozvoj cestovního ruchu a kulturní nabídky, propagace města jako turistického cíle
  • Zlepšování komunikace mezi školskými zařízeními a rodiči, kvalitní vzdělávání, přátelská škola
  • Pokračování v realizaci záměrů dle územní studie Pod Vinicí (přístup ke škole, nové dětské hřiště, koupaliště, park atd.)
  • Péče o krajinu, výsadba stromořadí a remízků, obnova starých cest, a to zejména jako turistických tras a cyklostezek s mlatovým povrchem
  • Příprava postupné rekonstrukce náměstí, zachování a obnova jeho historických hodnot a unikátního rázu.

Výsledky voleb

Facebook