UA-54762838-1

20. 11. 2017

Ve vedení nepomucké základní organizace došlo ke změně.

Na první schůzi ZO SZ Nepomuk po velmi neúspěšných parlamentních volbách, která se konala v neděli 19. listopadu, rezignovala dosavadní předsedkyně ZO Radka Hronková. V diskuzi nad vzniklou situací padl návrh na zavedení institutu spolupředsednictví, který je běžný u německých zelených a již několik měsíců je praktikován také u plzeňské základní organizace i na úrovni našeho kraje. Mnoho členů nepomuckých zelených má se spolupředsednictvím osobní zkušenost, neboť zapsaný spolek Nepal, mezi jehož členy patří polovina zdejších zelených, má obdobu tohoto institutu, dvojici mluvčích, ve svých stanovách již dlouhá léta. Spolupředsednictví, nikoliv neinspirované antickou tradicí dvojice římských konzulů, má posilovat konsenzuální rozhodování a omezovat autoritativní tendence. U zelených je navíc spolupředsednická dvojice vždy genderově vyvážená, tvořená ženou a mužem.

Do čela základní organizace byli následně zvoleni místostarosta Nepomuka a stavební historik Pavel Kroupa a Kristýna Fantová, učitelka a bývalá manažerka MAS Sv. Jana z Nepomuku, která žije ve Štítově u Blovic.

Výsledky voleb

Facebook