UA-54762838-1

8. 10. 2014

V prvním čísle Zelených listů jsme vás informovali o situaci ohledně plánované výstavby nové prodejny diskontního řetězce Norma. Mezitím se nám podařilo zjistit, že na lokalitu “Pod Borkem”, která představuje momentálně nepravděpodobnější variantu umístění (staro)nové prodejny, byla již ve vší tichosti zpracována požadovaná územní studie – a to, světe div se, dokonce už v dubnu!

O celé věci neinformovala ani městská média, ani stavební úřad, ani obec Klášter. Jako by šlo o zcela nepodstatnou banalitu a ne jeden z největších developerských záměrů na Nepomucku.

Borek2

Jaké jsou tedy novinky?

Studie stanoví nejvyšší přípustnou výšku zástavby. Výhled na svatojakubský kostel a arciděkanství by tak měl zůstat zachován. Tím ale výčet pozitivních zpráv víceméně končí. Zarážející je především maximální využití celé plochy. Je zde nejen benzínová stanice, fast food, hala supermarketu a další menší obchod, ale i “volná prodejní plocha” – tedy vyasfaltované prostranství o rozloze přes 2 000 m2. K čemu tento prostor bude sloužit? Farmářským trhům sotva.

“Negativum plánované výstavby není jen estetické, ale také funkční. Na okraji města má vyrůst rozlehlá komerční zóna, která odsaje další nakupující z centra města. Jaký to bude mít vliv na život v centru, si můžete domyslet,” komentuje studii Luboš Nocar, mluvčí petičního výboru akce Nechceme Normu pod hřbitovem!

Výsledky voleb

Facebook